Smart цаг

IT бүтээгдэхүүн

Smart цаг

33,000₮
Дэлгэрэнгүй

4 Pro smart bracelet: Халуун хэмжигч

Холбох монгол заавартай

Халуун хэмжинэ

Дуудлага харна

Мсж уншина

Алхаа тоолно

Тайван унталт хэмжинэ

Шатаасан ккал хэмжинэ

Зүрхний цохилт хэмжинэ

Даралт хэмжинэ

Камер удирдаж зураг авна.

Таны сүүлд үзсэн бүтээгдэхүүнүүд

Хоосон