Хүргэлт байдаг уу

• Хэрэглэгч захиалга баталгаажуулах үед сонгосон хугацаанд (өдөр болон цаг), заасан хаягт Улаанбаатар хотод 3-4 цагийн дотор хүргэлт хийгдэнэ. • Бүртгэлтэй утасны дугаар холбогдохгүй тохиолдолд эсвэл буруу хаяг өгсөн тохиололд хүргэлт хүргэгдэх боломжгүй бөгөөд үүнээс үүсэн гарах асуудлыг захиалагч өөрөө хариуцана. Тиймээс хэрэглэгч өөрийн алдаатай үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй хариуцлагыг хүлээн дэлгүүрээс өөрийн биеэр очиж захиалгаа хүлээн авна. • Захиалга хүргэлтэд гарч хүргэгдсэний дараа хэрэглэгч өөрийн хүсэлтээр захиалгыг цуцлах үед хүргэлтийн төлбөрийг төлөх үүрэгтэй.

Захиалсан бараа бүтээгдэхүүнийг солих боломжтой юу?

• Хэрэглэгч худалдан авсан барааг солих тохиолдолд барааг хүлээн авсан цагаас хойш 24 цагийн дотор буцаах боломжтой. • Худалдан авсан барааны баримтыг үндэслэл болгож солино. • Бараа бүтээгдэхүүнийг дахин худалдаалах боломжтой байна. /Сав баглаа боодол онгойлгосон, шошго авсан болон эвдэрч гэмтсэн тохиолдолд солих боломжгүй/ • Хүргэлтээр солих нөхцөлд хүргэлтийн төлбөрийг авна.

Захиалсан бараа бүтээгдэхүүнийг солих боломжтой юу?

• Үйлчлүүлэгч худалдан авалт хийхдээ сонголтоо зөв хийх үүрэгтэй. • Буцаах бараа бүтээгдэхүүнийг дахин худалдаалах боломжтой байна. /Сав баглаа боодол онгойлгосон, шошго авсан болон эвдэрч гэмтсэн тохиолдолд буцаах боломжгүй/ • Худалдан авагчийн гомдлыг шийдвэрлэхдээ буцаасан барааг бэлэн мөнгөөр олгох боломжгүй тул үнийн дүнтэй тэнцэх бараагаар солих буюу түүнээс их үнийн дүнтэй бараагаар сольсон тохиолдолд зөрүү төлбөрийг авна • Хүргэлт хийгдсэн захиалганы барааг өөрийн биеэр ирж буцаалт хийн барааг хүлээлгэн өгөх ба хүргэлтийн төлбөрийг буцаан олгохгүй. • Хүргэлтээр буцаах нөхцөлд хүргэлтийн төлбөрийг суутгана. • Буцаалт хийгдсэн барааны төлбөрийг 3 хоногийн дотор буцааж олгоно.

Нүүр
Ангилал
Хямдрал
Профайл